Menu

Przetargi

Publikowane na stronie internetowej spółki: www.zgkustka.pl

 

 

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŚMIECIARKI BEPYŁOWEJ Z HDS

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2. SIWZ

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWAIDCZENIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU

5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWAIDCZENIE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

7. ZAŁĄCZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

8. ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY

9. ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ DOSTAW

10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.09.2019

12. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.09.2019

13. Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 09.09.2019

14. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.09.2019

15. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.09.2019

 

 

 

Codzienne sprzątanie plaży wschodniej i zachodnie w Ustce w okresie od 15.06.2019 do 15.09.2019r.

1. Zaproszenie do zlożenia oferty

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej z HDS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - ośwaidczenie -warunki udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 3 - ośwaidczenie przesłanki wykluczenia

7. Załącznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 8 - projekt umowy

9. Załącznik nr 9 - wykaz dostaw

10. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.03..2019 r.

11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.03.2019r

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamóweiniu (28.03.2019r.)

14. Załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja aktualna

15.Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.

 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowo tarczowego - rozdrabniacza galezi

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - szczególowy opis techniczny

3. Załacznik nr 2 - formularz oferty

4. Załacznik nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Transport i ułożenie płyt drogowych na powierzchni 540m2 na działce 907/78 przy ul.,Wiejskiej 7

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament - waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności - waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)

 

głoszenie o zamóweiniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - oświadczenie warunki udzialu w postepowaniu

5. Zalacznik nr 3 - ośwaidczenie przeslanki wykluczenia

6. Załacznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

7. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamóweinia

8. Zalącznik nr 6 - projekt umowy

9.Załącznik nr 7 - wykaz dostaw

 

 

 

Codzienne sprzątanie plaży wschodniej i zachodnie w Ustce w okresie od 15.06.2019 do 15.09.2019r.

1. Zaproszenie do zlożenia oferty

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

4. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej z HDS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

4. Załącznik nr 2 - ośwaidczenie -warunki udziału w postępowaniu

5. Załącznik nr 3 - ośwaidczenie przesłanki wykluczenia

7. Załącznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 8 - projekt umowy

9. Załącznik nr 9 - wykaz dostaw

10. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.03..2019 r.

11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.03.2019r

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

13. Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamóweiniu (28.03.2019r.)

14. Załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja aktualna

15.Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.

 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowo tarczowego - rozdrabniacza galezi

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - szczególowy opis techniczny

3. Załacznik nr 2 - formularz oferty

4. Załacznik nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Transport i ułożenie płyt drogowych na powierzchni 540m2 na działce 907/78 przy ul.,Wiejskiej 7

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament - waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności - waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)