Menu

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Ul. Wiejska 7
76-270 Ustka

 
tel/fax (59) 814 48 11; 814 42 77
e-mail:sekretariat@zgkustka.pl
adres strony internetowej : www.zgkustka.pl

 

NIP : 839-10-36-755
Regon: 770948932
KRS nr: 0000025900 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy: 610 000,00zł.

 
Konto: BS Ustka 53 9315 0004 0000 1313 2000 0010

 
Biuro : czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00
Kasa czynna w godzinach od 9:00 do 13:00


Zarząd:
Daria Jankowska - Prezes Zarządu ( Zarząd jednoosobowy)

Rada Nadzorcza:

Maciej Duczmal - przewodniczący
Renata Kuczmińska - członek
Grzegorz Majewski - członek
Adrian Odelski - członek
Arkadiusz Rakowski - członek