Menu

Przetargi

Publikowane na stronie internetowej spółki: www.zgkustka.pl

 

Sukcesywma dostawa paliw dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp .z o.o. w Ustce

link do prowadzonego postepowania :

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ab509c1-6dd2-446b-ba5c-7601619907dc

 

 

 

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1.Zapytanie ofertowe

2. Zał nr 1 -Szczególowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 - Formularz oferty

4. Zał nr 3 - Wzór umowy

 

 

Dostawa w formie leasingu opertacyjnego fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego bezemisyjnego

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31cc6864-e1f9-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

 

Link do prowadzonego postepowania :

 

 

Zaproszenie do skladania ofert na przeprowadzenie kontroli "Rekompensaty umownej" tytułem prowadzenia PSZOK za 2023 rok

 

1.Zaproszenie

2.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 5 maja 2017

3.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 23 lutego 2018

4.Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka z dnia 18 lipca 2018

 

 

 

 

Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp .z o.o.

 

Link do prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb776f83-82d2-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 Dostawa w formie leasingu opercyjnego fabrycznie nowego pojazdyu z hakiem oraz z HDS-em

Link do prowadzonego postepowania :

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-928d0fb1-7c75-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu do przewozu osób i rzeczy

Informacja o odstąpieniu od zawarcia umowy oraz o unieważnieniu postepowania

Informacja o wyborze oferty

1. Zapytanie ofertowe- samochód (leasing)

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 - Opis techniczny oferowanego pojazdu

5. Ząłacznik nr 4 (leasing) - Wzór umowy

 

 

6. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 12.10.2023

- Zapytanie ofertowe- popr.

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty- popr

- Zalącznik nr 2 - Opi s przedmiotu zamówienia -popr

- Załacznik nr 3 - Opis techniczny oferowanego pojazdu - popr

- Załącznik nr 4 (;easing) - wzór umowy- popr

- Bilans za 2021-2022

- RZiS za 2021-2022

- Bilans na dień 30.06.2023

- RZiS na dzień 30.06.2023

 7. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 17.10.2023

 

 

 

Zakup i dostawa soli drogowej dla Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce

Link do prowadzionego postepowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04a6ffce-5d1a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego zeroemisyjnego

Link do prowadzonego postepowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-97822781-41a6-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce

Link do prowadzonego postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6d35a60-2223-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółkowy opis przedmiotu zamówienia

3, Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Zalącznik nr 3 Wzór umowy

 

 

 Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej

INFORMACJA OWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załacznik nr 2 - Wzór umowy

 

 

 

 

Zakup i dostawa soli drogowej dla Zakladu Gospodaki Komunalnej w Ustce

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Identyfikator postępowania

3. SWZ

4. Załącznik nr 1 Formularz oferty

5. Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczce przesłanek wykluczenia z postęowania

6. Zalącznik nr 3 Oświadczenie dotycżace spełniana warunków udzialu w postepowaniu

7. Załacznik nr 4 Wzór umowy

8. Załącznik nr 5 Wykaz dostaw

9. Załącznik nr 6 Informacja w zakresie grupy kapitałowej

10. Załącznik nr 10 Zobowiązanie podmiotu udostepniającego

 

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia

 

 

 

 

 

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Warsztatu ZGK Sp. z o.o. położonego w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 wraz z dostawą i montażem nagrzewnicy powietrza

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 Wzór umowy

Projekt techniczny

- ZGK opis

- Warunki PSG Nagrzewnica

- AB - Rys nr 1 - A3

- PZT- Rys nr 1- A3

- PZT- Rys nr 2 -A3

- Opinia kominiarza

- Decyzja Burmistrza Miasta Ustka

- załącznik graficzny do Decyzji Burmistrza

 

 

 

Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Zał nr 1 Formularz oferty

4. Zał nr 2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

5. Zał nr 3 Oświadczenie dotyczące spaelnia wearunków udziału w postępowaniu

6. Zał nr 4 Wzór umowy

7. Zal nr 5 Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 

Informacja środki przeznaczone na realizacje zamówienia

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 27.05.2022

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ. U. UE

2. Pismo z informacją o numerze identyfikacyjnym postępowania

3. SWZ

4. Zał. nr 1 Formularz oferty

5. Zał. nr 2 JEDZ

6. Zał. nr 3 Wzór umowy

7. Zał. nr 4 Wykaz dostaw

8. Zał.nr 5 Informacja w zakresie grupy kapitałowej

9. Zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

10. Zał. nr 7 OPZ

11. Zał. nr 8 Opis techniczny oferowanego pojazdu (oferta wykonawcy)

12.Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

13. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 26.04.2022

14. Zał nr 8 Opis techniczny oferowanego pojazdu ( po modyfikacji)

15. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 02.05.2022

16. Zał nr 8 Opis techniczny oferowanego pojazdu ( po modyfikacji ) 02.05.2022

17. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 05.05.2022

18. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 09.05.2022

19.Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

20. Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ 13.05.2022

Informacja - środki przeznaczone na realizację zamówienia

 

 dokumenty:

- Akt notarialny

- Bilans,Rachunek zysków i strat 2022

- Bilans 2020, sprawozdania , opinia

- Bilans 2021, sprawozdania ,opinia

- Prognoza finansowa

- Zaświadczenie ZUS

- Zaświadczenie US

- Opinia bankowa Bank Spóldzielczy

- Opinia bankowa EFL

- Opinia bankowa Pekao

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego,przyczepy rolniczej, rębaka

Unieważnienie postępowania

Informacja o wyniku postępowania

1. Ogłoszenie

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał nr 1 Szczegłowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 Formularz oferty

4. Zał nr 3 Wzór umowy

 

Dostawa fabrycznie nowej przyczepy samochodowej dwuosiwej do Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Informacja o unieważnieniu postępowanaia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał nr 1 - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 - Fotmularz oferty

4, Zał nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

 

 

Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospoarki Komunalnej Sp. z o .o. w Ustce

Informacja o wyniku postępowania

Informacja z otwarcia ofert

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Zał. nr 1 - Formularz oferty

4. Zał nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Zał. nr 4 - Wzór umowy

7. Zał. nr 5 - Wykaz usług

8. Zał. nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

9. Zał. nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

10. Identyfikator postępowania

12. Instrukcja użytkownika miniportal

 

Informacja - środki przeznaczone na realizację zamówienia

 

 

 

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowowej wraz z dostawą i montażem kotła gazowego dwufunkcyjnego w budynku biurowo-socjalnym

Zakładu Gospodarki Komuna;lnej Sp .z o.o. w Ustce

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Opinia kominarz- ZGK Ustka

Projekt techniczny opis ZGK Ustka

Warunki PSB ZGK Ustka

Rys nr 1 DN 63

Rys nr 2 DN 63

Rys nr 3

Rys nr 4

Rys nr 5

Rys nr 6

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa,montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku biurowo-administracyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmitu zamówienia

3. Zał. nr 2 - Formularz oferty

4. Zał. nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa i montaż trzech bram przemysłowych segmentowych z podnoszeniem elektrycznym do budynku warsztatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał nr 1 Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 Formularz oferty

4. Zał nr 3 Wzór umowy

 

 

Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż trzech bram przemysłowych segmentowych z podnoszeniem elektrycznym do budynku warsztatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał nr 1 Szczególowy opis przedmiotu zamówienia

3. Zał nr 2 Formularz oferty

4. Zał nr 3 Wzór umowy

5. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki kompaktowej chodnikowo-drogowej

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

4.Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spelniania warunków udziału w postępowaniu

5 Zalacznik nr 3 - Ośwaidczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

7. Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw

8. Załącznik nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

9. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego

10. Zalącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia

11. Zalącznik nr 9 - Opis techniczny pojazdu

12.Identyfikator postępowania

13. Instrukcja użytkownika niniportal

14.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15. Wyjaśnienie treści SWZ z 19.08.2021

16. Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia

17. Wyjaśnienia trerści SWZ z dnia 26.08.2021 (1)

18. Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.08.2021 (2)

19. Załącznik nr 9 Opis techniczny pojazdu po zmianie

 

 

Informacja-środki przeznaczone na realizację zamówienia

 

 

 

 Zapytanie oferowe : Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Forumlarz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

Zapytanie ofertowe : Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczególowy opis techniczny

3 Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie 4 kampanii informacyjno-edukacyjnych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytanai ofertowego z dnia 15.0.32021

5. Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 16.03.2021

6. Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 19.03.2021

 

 

Zapytanie ofertowe: Zakup, dostawa i montaż urządzenia hakowego

 

INFORMACJA OWYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. . Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis techniczny

 3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

 4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 5. Wyjaśnienie i modyfikacja treśc i zapytania ofertowego z dnia 23.10.2020r.

 6. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis techniczny ujednolicony w dniu 23.10.2020 r.

 

Zaproszenie do skladania ofert na badanie sprawozdania finasowego za rok 2020

 1. Zaproszenie

 

Zapytanie ofertowe : Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady

INFORMACJA O WYBORZE OFERRY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

 4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 5. Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego

 

Sukcesywna dostawa paliw dla ZGK So. z o.o. w Ustce

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie spełnianie warunków udziuału w postepowaniu

 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przeslanek wykluczenia z postępowania

 6. Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie - dot. grupy kapitałowej

 8.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 9.  Modyfikacja treści SIWZ

 

Zapytanie ofertowe- "Zakup i dostawa fabrycznie nowej myjki ciśnieniowej do mycia pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce w ramach projektu „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" .

 

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

 4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 5. Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego

 6. Wyjaśnienie i modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 23.04.2020

 7. Załącznik nr 1 - Szczególwy opis przedmiotu zamówienia ujednolicony w wyniku zmiany z dnia 21.04.2020

 8. Załącznik nr 3 - Wzór umoiwy z uwzględnieniem modyfikacji z dnia 23.04.2020

 

Zapytanie ofertowe - „Zakup, dostawa i montaż systemu telewizji dozorowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustce oraz do punktu „Drugiego życia" w ramach projektu „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 3. Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 5. Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

 6. Zapytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego

  • - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.08.2019 roku

  • - Plan PSZOK w Ustce

 7. Zapytania i wyjaśnienia treści zapytania ofertowergo- 23.03.2020

 8. Zapytania i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego-25.03.2020

 

Zakup i dostawawa kontenerów i pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Ustce

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. 1.Ogłosz o zamówieniu z dnia 05.03.2020r.

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr - Formularz oferty

 4. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

 5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

 6. Załącznik nr 4.1 - Wzór umowy

 7. Załącznik nr 4.2 - Wzór umowy

 8. Załcznik nr 5.1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 9. Zalącznik nr 5.2- Szczegółow opis przedmiotu zamówienia

 10. Zmiana treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 11. Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia

 12. Załącznik nr 1 - Formularz oferty- aktualny

 13. Załącznik nr 4.1.- Wzór umowy - aktualny

 14. Załącznik nr 4.2 - Wzór umowy - aktualny

 15. Załącznik nr 5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Zakup i dostawa sprżźetu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadow Komunalnych w Ustce - III postępowanie

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

 5. Załącznik nr 3- Ośwaidczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

 6. Załacznik nr 4 - Wzór umowy

 7. Załącznik nr 5 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Zakup i dostawa sprzetu do Punktu Selektywnej Zbioki odpadow komunalnych w Ustce- II postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert 14.01.2020

 1. Ogłoszenie o zamowieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 4. Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

 5. Załącznik nr 3- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

 6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 7. Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 8. Wyjaśnienie treści SIWZ,Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.01.2020

 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.01.2020

 

Zakup i dostawa sprzętu do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Ustce

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty

 4. Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczący grupy kapitałowej

 5. Załącznik nr 3. Oświadczenie dotyczące przeslanek wykluczenia.

 6. Załącznik nr 4.1. Wzór umowy Zadanie nr 1

 7. Załącznik nr 4.2. Wzór umowy zadanie nr 2

 8. Załącznik nr 4.3. Wzór umowy zadanie nr 3

 9. Załącznik nr 5.1. Szczegółowy ops przedmiotu zamóweinie - zadanie nr 1

 10. Załącznik nr 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamóweinie - zadanie nr 2

 11. Załącznik nr 5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamóweinia - zadanie nr 3

 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 13. Wyjaśnienie treści SIWZ,Zmaina treści SIWZ, Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 

Świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załacznik nr 1 -Formularz oferty

 4. Załącznik nr 2 - Ośwaidczenie dotyczące spełniania warunków udzialu w postępowaniu

 5. Załącznik nr 3 - Ośwaidczenie dotyczace przeslanekj wykluczenia z postępowania

 6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 7. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług

 8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

 9. Załącznik nr 7- Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 10. Ogłoszenie o z mianie ogłoszenia

 11. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmian treści SIWZ,Zmina ogłoszenia o zamówieniu

 12. SIWZ - aktualna treść

 

 Leasing operacyjny na zakup śmieciarki z HDS wraz z opcją wykupu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

INFORMACJA Z OTWARCIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. SIWZ.
 3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
 4. Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowne.
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ)
 6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie – uiszczanie podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie – środek zapobiegawczy zakaz ubiegania się o zamówienie
 8. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie – uiszczanie podatków i opłat lokalnych
 9. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa
 10. Załącznik Nr 8 - Szczegółowy opis dotyczący śmieciarki z HDS
 11. Załącznik Nr 9 - Umowa zawarta z Wykonawcą WTC Sp. z o.o. Długołęka, ul. Polna 31 55-095 Mirków umowa nr 7/2019 na „Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej Z HDS" dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce.
 12. Wyjaśnienie treści SIWZ, Zmiana treści SIWZ ,Zmiana ogłoszenia o zamóweiniu

 13. Sprostowanie ogłoszenia o zamowieniu

 14. SIWZ -aktualna treść z dnia 20.11.2019 roku

 15. Załącznik nr 1 - Formularz oferty - aktualny

 16. Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowne

 17. Załącznik nr 10 Umowa na dostawe śmieciarki

 18. Załącznik nr 11- Bilans

 19. Załacznik nr 12 Rachunek zysków i strat

 20. Załacznik nr 13 Porozumienie

 21. Wyjaśnienia treści SIWZ,Zmian treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 26.11.2019

 22. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 23. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 29.11.2019

 24. ePUAP: ZGKUstka

 25. Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 26. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 27. Wyjaśnienie treści SIWZ,Zmina treści SIWZ z dnia 16.12.2019r.

 28. Załącznik nt 1 - Formularz oferty - aktualny

 29. Zmiana treści SIWZ,Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

 30. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 31. Zmiana treści SIWZ, Zmina ogłoszenia o zamówieniu

 32. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

 33. Zmiana treści SIWZ.Zmian ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2019r.

 34. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 30.12.2019r.

 35. Aktywowanie ePUAP

 

Zakup i dostawa soli drogowej dla ZGK w Ustce w latach 2019-2022

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 4. Ząłacznik nr 2 - Oświadczenie spelniane warunków udzialu w postępowaniu

 5. Załącznik nr 3 - Ośwaidczenie przesłanki wykluczenia

 6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 7. Załącznik nr 5 -Wykaz dostaw

 8. Załącznik nr 6 - Informacja w zakresie grupy kapitałowej

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok

 1. Zaproszenie

 2. Modyfikacja zaproszenia z dnia 28.10.2019r.

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ ŚMIECIARKI BEPYŁOWEJ Z HDS

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 2. SIWZ

 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

 4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWAIDCZENIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTĘPOWANIU

 5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWAIDCZENIE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

 6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ

 7. ZAŁĄCZNIK NR 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

 8. ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY

 9. ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ DOSTAW

 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 11. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.09.2019

 12. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 06.09.2019

 13. Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 09.09.2019

 14. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.09.2019

 15. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.09.2019

 

Codzienne sprzątanie plaży wschodniej i zachodnie w Ustce w okresie od 15.06.2019 do 15.09.2019r.

 1. Zaproszenie do zlożenia oferty

 2. Formularz oferty

 3. Wzór umowy

 4. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej z HDS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

 4. Załącznik nr 2 - ośwaidczenie -warunki udziału w postępowaniu

 5. Załącznik nr 3 - ośwaidczenie przesłanki wykluczenia

 6. Załącznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

 7. Załącznik nr 8 - projekt umowy

 8. Załącznik nr 9 - wykaz dostaw

 9. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.03..2019 r.

 10. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.03.2019r

 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 12. Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamóweiniu (28.03.2019r.)

 13. Załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja aktualna

 14. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowo tarczowego - rozdrabniacza galezi

 

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - szczególowy opis techniczny

 3. Załacznik nr 2 - formularz oferty

 4. Załacznik nr 3 - wzór umowy

 5. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Transport i ułożenie płyt drogowych na powierzchni 540m2 na działce 907/78 przy ul.,Wiejskiej 7

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament - waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności - waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień16_(cz.II)
 1. głoszenie o zamóweiniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

 4. Załącznik nr 2 - oświadczenie warunki udzialu w postepowaniu

 5. Zalacznik nr 3 - ośwaidczenie przeslanki wykluczenia

 6. Załacznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

 7. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamóweinia

 8. Zalącznik nr 6 - projekt umowy

 9. Załącznik nr 7 - wykaz dostaw
Codzienne sprzątanie plaży wschodniej i zachodnie w Ustce w okresie od 15.06.2019 do 15.09.2019r.

 1. 1. Zaproszenie do zlożenia oferty

 2. Formularz oferty

 3. Wzór umowy

 4. Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej z HDS

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 1 - formularz oferty

 4. Załącznik nr 2 - ośwaidczenie -warunki udziału w postępowaniu

 5. Załącznik nr 3 - ośwaidczenie przesłanki wykluczenia

 6. Załącznik nr 4 - informacja w zakresie grupy kapitałowej

 7. Załącznik nr 8 - projekt umowy

 8. Załącznik nr 9 - wykaz dostaw

 9. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.03..2019 r.

 10. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.03.2019r

 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 12. Wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamóweiniu (28.03.2019r.)

 13. Załącznik nr 1 - formularz oferty - wersja aktualna

 14. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2019r.Zakup i dostawa fabrycznie nowego rębaka ciągnikowo tarczowego - rozdrabniacza galezi


 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - szczególowy opis techniczny

 3. Załacznik nr 2 - formularz oferty

 4. Załacznik nr 3 - wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Transport i ułożenie płyt drogowych na powierzchni 540m2 na działce 907/78 przy ul.,Wiejskiej 7

 1. Zapytanie ofertowe

 2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament - waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności - waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień16_(cz.II)