Menu

Przedmiot działalności


Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

 

wywozu śmieci i odpadów

 • unieszkodliwiania odpadów
 • usług sanitarnych i pokrewnych
 • odprowadzania ściekó

oraz:

 • wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • towarowego transportu drogowego pojazdami specjalizowanymi
 • towarowego transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi
 • działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • uprawy grzybów, kwiatów i roślin ozdobnych
 • sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów
 • pozostałej sprzedaży hurtowej wyspecjalizowanej
 • pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową.