Menu

Organizacja Spółki

Daria Jankowska
Prezes Zarządu
d.jankowska@zgkustka.pl
Odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem zakładu, reprezentowanie firmy w kontaktach z otoczeniem.

 
Grażyna Boryczka-Szwajkowska
Główny Księgowy
g.boryczka-szwajkowska@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za finanse i księgowość spółki.

 

Daria Walkiewicz

Z-ca Głownego Księgowego

d.walkiewicz@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za finanse i księgowość spółki.

 
Michał Miłaszewski
 p.o. Kierownika zieleni i oczyszczania miasta
m.milaszewski@zgkustka.pl
Odpowiedzialny za zagadnienia architektury zieleni i nadzorowanie oczyszczania miasta.
 
Magdalena Wolska
Kierownik transportu
m.wolska@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za sprawy związane z transportem oraz wywozem nieczystości.

 

Anna Bancuk
Specjalista ds kadr, płac i zamówień publicznych
a.bancuk@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za płace, kadry oraz zamówienia publiczne.
 
Łukasz Synowiec

Kierownik warsztatu

l.synowiec@zgkustka.pl

Odpowiedzialny za sprawy warsztatowe.


Aneta Wolczyk
Księgowa
a.wolczyk@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za sprawy księgowe i windykację.
 
Katarzyna Szołtysik
Referent ds transportu
Odpowiedzialny za sprawy związane z wywozem nieczystości.

 

BIP - ZGK Ustka - Organizacja