Menu

Organizacja Spółki

Grzegorz Nosewicz
Prezes Zarządu
g.nosewicz@zgkustka.pl
Odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem zakładu, reprezentowanie firmy w kontaktach z otoczeniem.

 
Elżbieta Stasiak
Główny Księgowy
e.stasiak@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za finanse i księgowość spółki.
 
Ryszard Załupka
Kierownik zieleni i oczyszczania miasta
r.zalupka@zgkustka.pl
Odpowiedzialny za zagadnienia architektury zieleni i nadzorowanie oczyszczania miasta.
 
Magdalena Wolska
Kierownik transportu
m.wolska@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za sprawy związane z transportem oraz wywozem nieczystości.

 

Anna Bancuk
Specjalista ds kadr, płac i zamówień publicznych
a.bancuk@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za płace, kadry oraz zamówienia publiczne.
 
 
Aneta Wolczyk
Księgowa
a.wolczyk@zgkustka.pl
Odpowiedzialna za sprawy księgowe i windykację.
 
Katarzyna Szołtysik
Referent ds transportu
Odpowiedzialny za sprawy związane z wywozem nieczystości.

 

BIP - ZGK Ustka - Organizacja